Rass Yönetim Hizmetleri

RASS YÖNETİM HİZMETLERİ


Günümüzde kurumlar kârlılık ve verimlilik hedeflerine ulaşmak için, ana faaliyet Konularına daha fazla zaman ayırmak, kurum ve varlıklarının yönetimi ile ilgili maliyetleri düşürmek ve bunlara bağlı sorunları ortadan kaldırmak adına uzman ekiplerden oluşan ve kaliteli hizmet sunan firmalara ihtiyaç duymaktadır. Verimlilik, kârlılık ve fizibilite  konularına önem veren kuruluşların tesis ve demirbaşlarının verimle işletilmesi, doğru yöntemlerle  yönetilmesini sağlayan hizmetler sunulmaktadır.RASS ŞİRKETLER GRUBU, ülkemizde sınırlı sayıda şirket tarafından sunulan Entegre Tesis Yönetimi hizmetini yeniden tarif etmek ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir.


Sunduğu Entegre Tesis Yönetimi (temizlik - güvenlik- teknik bakım - bahçe bakım ,ofis destek, vb.) hizmetleriyle, yönetimlerin maliyetlerini düşürmek ve daha iyi ortamlar yaratmak amacıyla ihtiyaçlara dönük çalışmalar yürüten RASS ŞİRKETLER GRUBU, tesislerin tüm ihtiyaçlarını bir arada veya ayrı bir biçimde çözmektedir.


RASS ŞİRKETLER GRUBU, hizmet içi eğitim, yüksek denetim mekanizması ve personel seçiminde gösterdiği titizlikle hizmet kalitesini mükemmellik seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.


Sunduğumuz HizmetlerimizTeknik Bakım

Rass Teknik

Detaylı Bilgi

Atık Tasfiyesi

Rass Atık Tasfiyesi

Detaylı Bilgi

Çağrı Merkezi

Rass Çağrı Merkezi

Detaylı Bilgi

Yönetim & Ofis Destek

Rass Yönetim & Ofis Destek Hizmetleri

Detaylı BilgiRASS Yönetim Hizmetleri Neler Yapar ?


 • Hizmet ihtiyaçlarını  tespit eder.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izler.
 • İhtiyaçlara göre  uygun bütçelerle, esnek uygulamalar ve rasyonel istihdam modelleri oluşturur.
 • Organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını plânlayıp uygular.
 • Tesis yönetimi ile ilgili uluslararası ve ulusal yasa, yönetmelik standart yaptırımları  (Örneğin,  teknik bakım standartlarını, temizlik standartlarını, iş yeri ve işçi güvenliği ile ilgili normları, Acil Eylem Planlarını, Kat Mülkiyeti uygulamalarını aidat toplama, vb.) iyi bilir.
 • Uzman kadrolar kullanan ve kaliteli, nitelikli takipçi  hizmetler sunar.
 • Yönetsel organizasyonların kurulması organizasyon içindeki görev tanımlarını yapar.
 • İşletme adına  bütçelerin ve yönetim plânlarının hazırlanması, uygular.
 • Teknik işletim, bakım, onarım, tadilat ve arızların giderir.
 • İşletme demirbaşları ile ekipmanlarının periyodik takip ve kontrollerini yapar.
 • Temizlik hizmetlerinin verir.
 • Personel yemeği hizmetlerini verir.
 • Elektronik veya fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve işletilmesini sağlar.
 • Güvenlik risk analizlerinin yapılması ve acil eylem, sivil savunma plânlarının hazırlanmasını yapar.
 • Peyzaj hizmetleri altında çevre ve ofis içi bitki düzenlemelerinin ve bakımlarının yapılması veya desteklenmesini sağlar.
 • Teknik işletim hizmetlerinin verilmesi sağlar.